Ticari markalar için kullanım koşulları

'nin herhangi bir kullanımı Elfie Pte. Ltd. Ticari Markalarının lisanssız kullanımı, yazılı onay ve aşağıdaki hususlara uyulmasını gerektirir

Elfie, a) iOS ve Android mobil işletim sistemlerinin kontrolü altındaki mobil cihazlar için mobil uygulamaları; b) https://www.elfie.co adresinde bulunan bir web sitesini (bundan böyle "Uygulamalar" olarak anılacaktır) kapsayan "Elfie™ Blood Pressure & Pills" genel adıyla bir yazılım ürününün yasal sahibi ve yayıncısı olan bir Singapur şirketidir.

Elfie'nin ticari markaları, hizmet markaları ve logoları (bundan böyle "Ticari Markalar" olarak anılacaktır) Elfie'nin sahip olduğu fikri mülkiyet haklarını temsil eder ve bu nedenle Elfie'nin değerli varlıklarıdır. Bu Ticari Markalar, tescilli veya tescilsiz olsun, bu Kılavuza uygun olarak kullanılmalıdır.

Uygulamalarda görünenler de dahil olmak üzere, Elfie'ye ait olmayan diğer ürün adları veya ticari markalar yalnızca tanımlama amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin tescilli veya tescilsiz ticari markaları olabilir. Elfie tarafından bu tür üçüncü taraf adları veya ticari markaları veya Elfie Ticari Markaları için ima, itiraz veya başka bir şekilde hiçbir lisans veya hak verilmez.

Kılavuz İlkelerin Uygulanabilirliği

Bu Kurallar Elfie çalışanları, müşterileri, lisans sahipleri, danışmanları, dış satıcıları ve diğer üçüncü taraflar için geçerlidir. Bir Elfie Ticari Markasının lisans sahibiyseniz, Elfie ile imzaladığınız lisans sözleşmesinin bu Kılavuzda yer alanlardan farklı özel kullanım yönergeleri içerebileceğini ve böyle bir durumda, lisans sözleşmesinde sağlanan özel yönergeleri izlemeniz gerektiğini unutmayın. Lisans sahibiyseniz, ancak size özel bir yönerge verilmemişse, bu Yönergeleri izleyin.

Elfie Ticari Markalarının Listesi

Burada sağlanan Elfie Ticari Markalarının listesi zaman zaman ve önceden haber verilmeksizin yeni bilgilerle güncellenebilir ve düzenli olarak başvurulmalıdır. Listenin kapsamlı olmayabileceğini ve bir Elfie Ticari Markasının listeden çıkarılmasının, Elfie'nin söz konusu Ticari Marka üzerindeki herhangi bir fikri mülkiyet hakkından feragat ettiği anlamına gelmediğini unutmayın. Belirli bir ad, işaret veya logonun Elfie Ticari Markası olup olmadığı konusunda şüpheniz varsa veya Elfie'nin Ticari Markalarının kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yardım için [email protected] adresinden Elfie'nin Hukuk ve Uyum Departmanı ile iletişime geçin.

Elfie Ticari Markalarının Kullanımı: Genel Gereksinimler ve Kurallar

Herhangi bir kullanıma başlamadan önce, lütfen Elfie ile yaptığınız anlaşmanın Elfie Ticari Markalarının kullanımını ve izin verilen kullanım durumlarını öngördüğünden emin olun.

Lütfen Elfie Ticari Markalarını kullanırken aşağıda sunulan gereklilikler ve kurallar dahil olmak üzere bu Kılavuz İlkelere uyduğunuzdan emin olun.

Sizinle Elfie arasında imzalanan yazılı sözleşmede aksi öngörülmedikçe, bu Kılavuz İlkelere uyulması zorunludur. Bazı durumlarda, bu Yönergeler sizinle Elfie arasındaki sözleşmede öngörülen kural ve hükümleri tamamlayıcı niteliktedir (referans yoluyla veya başka bir şekilde dahil edilerek).

Belirsizlik durumunda lütfen önce sözleşmeye başvurun. Sözleşmede Ticari Markaların kullanımına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyorsa, lütfen bu kuralları izleyin.

Elfie Uygulamalarına veya hizmetlerine atıfta bulunurken, ilgili Ticari Markayı kullanın ve bu tür atıfların (i) doğru, adil ve yanıltıcı olmadığından ve (ii) bu Kılavuz İlkelere uygun olduğundan emin olun. Bu Kılavuz İlkelerin Flo tarafından kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirilebileceğini unutmayın. Özellikle, aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

bu Yönergelerdeki direktifleri takip edin;
uygun ticari marka sembolünü ve Flo'nun belirli bir Ticari Markanın sahibi olduğuna dair ticari marka onayını kullanın;
Flo Ticari Markalarını kendi ürün ticari markalarınıza, hizmet markalarınıza, logolarınıza veya şirket adlarınıza dahil etmeyin;
herhangi bir Flo Ticari Markasına kafa karıştırıcı şekilde benzeyen markaları veya logoları benimsemeyin; ve
özellikle tavsiye edildiği ve Flo Marka Yönergelerine uymanın zorunlu olduğu durumlarda (lütfen Bölüm 3 "Tasarım Unsurları "na özellikle dikkat edin).

Bir Elfie Ticari Markasını kullanırken, aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

1. DAİMA böyle bir Ticari Markayı uygun bir isimle birlikte bir sıfat olarak kullanın (örneğin, "Flo™ Sağlık ve Regl takip cihazı dünya çapında 137 milyondan fazla kadın tarafından tercih edilmektedir").
Bir Ticari Markayı isim olarak KULLANMAYIN (örneğin, "Flo™ dünya çapında 137 milyondan fazla kadın tarafından tercih edilmektedir"). Bir Ticari Markayı çoğullaştırmayın veya iyelik eki haline getirmeyin. Bir Ticari Markayı tek bir kelime olarak veya kısa çizgi ile başka kelimeler, semboller veya sayılarla BİRLEŞTİRMEYİN. Bir Ticari Markayı KISALTMAYIN;
2. DAİMA doğru yazımı ve doğru ticari marka sembolünü (® veya ™, uygun olduğu şekilde) kullanın. Ticari marka sembolü için üst simge formatını kullanın, ancak bu mümkün değilse parantez ((R) veya (TM) uygunsa) kullanın; ve
3. Flo Ticari Markalarını DAİMA kullanılmaları amaçlandığı şekilde kullanın. Flo Ticari Markalarını, orijinal olarak amaçlanmadıkları uygulamalar veya hizmetler gibi dijital ürünler de dahil olmak üzere ürünler için kullanmayın. Bir Flo Ticari Markasını hiçbir şekilde değiştirmeyin.

Mektuplarda, notlarda, basın bültenlerinde, teknik incelemelerde, reklamlarda, slaytlarda, folyolarda, videolarda ve diğer multimedya sunumlarında şunları yaptığınızdan emin olun:

1. Her Flo Ticari Markasını en belirgin kullanımda (genellikle başlıkta) ve yine ilk geçtiği yerde uygun şekilde tanımlayın (uygun olduğu şekilde ® veya ™ ile). Sunum grafikleri için, her Flo Ticari Markası her sayfada, slaytta ve folyoda uygun ticari marka sembolü ile belirtilmelidir;
2. Bültenlerde, dergilerde ve birden fazla makale içeren yayınlarda, her Flo Ticari Markasını İçindekiler Tablosunda, başlıklarda ve kullanıldığı her makalede ilk geçtiği yerde uygun şekilde tanımlayın;
3. Broşürlerde, finansal raporlarda ve yayınlarda, her Flo Ticari Markasını ilk geçtiği yerde uygun şekilde tanımlayın. Broşürlerde, finansal raporlarda, kitaplarda, teknik incelemelerde, veri sayfalarında, teknik belgelerde ve diğer ciltli belgelerde, her Flo Ticari Markasını İçindekiler Tablosunda, başlıklarda ve metinde ilk geçtiği yerde doğru şekilde tanımlayın; ve
4. Tüm çizelge ve grafiklerde, her bir Flo Ticari Markasını uygun şekilde tanımlayın, çünkü bu tür çizelge ve grafikler ayrılabilir, kopyalanabilir ve bağımsız olarak kullanılabilir.

Elfie Ticari Markalarının Doğru Kullanım Örnekleri

Elfie Şirketi
Elfie Uygulaması

Elfie Ticari Markalarının Kabulü

Kullanılan her Elfie Ticari Markasının Elfie Pte'ye ait olduğunu tanımlayan uygun bir ticari marka sahipliği bildirimi eklediğinizden emin olun. Ltd. 'nin ticari markalarıdır (örneğin, "Elfie ve Elfie madeni parası Elfie Pte. Ltd.'nin ticari markalarıdır").

"Elfie "nin Ticari Marka ve Ticari İsim Olarak Kullanımı

"Elfie" sadece Elfie'nin Uygulama ve hizmetlerini tanımlamak için kullanılan bir ticari marka değildir; aynı zamanda Elfie'nin şirket adı olarak da hizmet vermektedir. Bu nedenle, "Elfie" kelimesi genellikle iki (2) farklı şekilde kullanılır: (i) Elfie, Inc. şirketini ve iştiraklerini tanımlamak için bir ticari ad olarak; veya (ii) Uygulamalar gibi dijital ürünler de dahil olmak üzere çeşitli ürünlerini tanımlamak için bir ticari marka olarak.

Genel bir kural olarak, "Elfie" kelimesi öncelikle bir ticari marka (veya ilgili ticari markanın bir parçası) olarak kullanılmalı ve bir ticari isim olarak kullanılmak yerine ana ürünüyle (Uygulamalar) ilişkilendirilmelidir.

Bununla birlikte, "Elfie", Elfie Pte. Ltd. şirketi (veya iştirakleri) bazı eylemlerde bulunduğunda veya basın bültenlerinde, iş ilanlarında veya şirketin genel faaliyetlerine ilişkin kamuya açık tanımlayıcı makalelerde olduğu gibi bazı özelliklere sahip olarak atıfta bulunulduğunda ticari ad olarak kullanılabilir.

İletişim

Elfie Ticari Markalarının uygun ve olası kullanımı ile ilgili başka sorularınız olması durumunda, lütfen bunları [email protected] adresinden Elfie'nin Hukuk ve Uyum Departmanına yöneltin.