Kullanım Şartlarımız

Elfie'yi ve kullanıcılarımızı hizmetlerimizin kötü niyetli kullanımına karşı korumak

İlk olarak 2021.03.01 tarihinde oluşturuldu

Son güncelleme 2024.03.23

Güncellendi 2024-03-23

Bu Hizmet Şartları ("Şartlar") Elfie Pte. ve iştirakleri (topluca "Elfie", "biz" veya "bizim") tarafından sağlanan uygulama ve web sitesine (topluca "Uygulama") ("Hizmetler") erişiminizi ve kullanımınızı yönetir. Ltd. ve iştirakleri (topluca "Elfie", "biz", "bize" veya "bizim") tarafından sağlanan uygulama ve web sitesine (topluca "Uygulama") ("Hizmetler") erişiminizi ve kullanımınızı yönetir, bu nedenle lütfen Hizmetleri kullanmadan önce bu Şartları dikkatlice okuyun. Hizmetlerimize erişerek veya bunları kullanarak ya da onayınızı belirten bir düğmeye tıklayarak, bu Şartlara ve Gizlilik Bildirimimize tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Bildirimini referans olarak içeren bu Şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmetlerimize veya burada yer alan herhangi bir bilgiye erişmeyin veya başka bir şekilde kullanmayın.

Bu Şartlarda "size" yapılan atıflar, siz, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcileriniz ve Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak temsil edebileceğiniz herhangi bir kuruluş anlamına gelir. Bu Şartlarda "Elfie "ye yapılan her türlü atıf, Elfie Pte. Ltd., halefleri ve devralanlarına yapılmış sayılacaktır.

Uygulamada açıklanan ürün veya hizmetlerin tümü tüm ülkelerde mevcut değildir ve bunlar için uygun olmayabilirsiniz. Uygunluğu belirleme hakkımız saklıdır. 

Şartlarda Yapılan Değişiklikler

Kendi takdirimize bağlı olarak, Uygulamamızda değişiklik yayınlayarak bu Şartları zaman zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Şartların en güncel sürümünü incelemek için Uygulamayı değişiklikler için kontrol etmeye devam etmelisiniz. Hizmetleri kullandığınız sırada yürürlükte olan Şartlara tabi olacaksınız. Şartlarda yapılan ve haklarınızı önemli ölçüde etkileyen değişiklikleri, yürürlüğe girecekleri tarihten en az 30 gün önce size e-posta yoluyla bildirerek veya Uygulama içinde bir bildirim sunarak size önceden bildireceğiz. Revize edilen Şartların yürürlüğe girdiği tarihte veya sonrasında Uygulamamızı veya başka bir şekilde Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Revize edilen Şartları kabul etmemeniz halinde, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce Hizmetlere erişmeyi ve Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız.

Hizmetlerde Yapılan Değişiklikler 

Mevcut işlevleri ve özellikleri iyileştirmek veya yenilerini eklemek, Hizmetleri güncel ve uyumlu tutmak, deneyiminizi iyileştirmek veya sürdürmek ya da operasyonel, teknik, yasal veya ticari nedenlerle Hizmetlerin herhangi bir yönünü zaman zaman durdurma veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu amaçla, Uygulama ve Hizmetlerde güncellemeler ve yükseltmeler yapabiliriz. Bu tür güncellemeleri ve yükseltmeleri indirmezseniz, Hizmetleri kullanımınız güvenli olmayabilir ve belirli özellikleri, işlevleri veya bildirimleri alamayabilir ve/veya belirli Hizmetlere erişiminizi kaybedebilirsiniz. Güncellemelerden herhangi biri (i) Uygulamayı uyumlu tutmak için gerekli olanın ötesine geçerse ve (ii) Hizmetlere erişiminizi veya Hizmetleri kullanımınızı önemsizden daha fazla bir şekilde olumsuz yönde etkilerse, size bu tür güncellemeler hakkında makul bir ön bildirimde bulunacağız. Böyle bir durumda, güncellemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 günlük bir sürenin ardından Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, güncellemeyi kabul ettiğinizi teyit edecektir. Güncellemeyi kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız.

Uygunluk

Hizmetlerimize erişerek veya bunları kullanarak şunları onaylamış olursunuz: (i) bizimle bağlayıcı bir sözleşme yapabileceğinizi ve (ii) Hizmetler 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik olmadığından 18 yaşın üzerinde olduğunuzu. Kayıtlı bir kullanıcının 18 yaşından küçük bir çocuk olduğu güvenilir yollarla dikkatimizi çekerse, bu kullanıcının hesabını ve/veya Hizmetlere erişimini iptal edeceğiz. Hizmetleri bir şirket (veya kişisel olarak kullanmak dışında herhangi bir tüzel kişilik) adına kullanıyorsanız, söz konusu tüzel kişilik adına bir anlaşma yapmaya yetkili olduğunuzu ve söz konusu şirketle ayrı bir anlaşmamız olsa bile yine de bu Şartlara bireysel olarak bağlı olduğunuzu beyan edersiniz.

Uygulamayı kullanmak için bir kablosuz ağa erişiminizin olması gerekir ve bu erişimle ilgili tüm ücretleri ödemeyi kabul edersiniz. Ayrıca, Uygulama da dahil olmak üzere Hizmetlerle bağlantılı olarak Google Play veya App Store tarafından alınan tüm ücretleri (varsa) ödemeyi kabul edersiniz. Uygulama da dahil olmak üzere Hizmetleri kullanırken geçerli tüm üçüncü taraf kullanım şartlarına ve sözleşmelerine (örneğin Google Play'in veya App Store'un şartları ve politikaları) uymayı kabul edersiniz ve Uygulamayı kullanma lisansınız bunlara uymanıza bağlıdır. Google Play ve/veya App Store'un (ve yan kuruluşlarının) Şartların üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve bunları uygulama hakkına sahip olacağını kabul edersiniz.

Hizmetlerin kapsamı ve Uygulamanın amacına ilişkin önemli bilgiler

Finansal kararlarınız için Uygulamamıza Güvenmeyin. Elfie web sitesindeki içerik, uygulama ve diğer içerikler yalnızca kolaylık ve bilgi amaçlıdır. Buradaki hiçbir şey vergi, hukuk, yatırım veya muhasebe tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Herhangi bir prospektüsün veya diğer bilgilerin yayınlanması, herhangi bir ürünü satın almanız veya satmanız veya herhangi bir işleme katılmanız için bir tavsiye veya görüş değildir.

Elfie, kullanıcıları sağlıklarıyla ilgili ölçümleri takip etmeye ve sağlıklı bir yaşam tarzı için genel bilgi almaya teşvik etmeyi amaçlayan bir sağlık uygulaması olarak tasarlanmıştır. Tıbbi bir amaç için ve özellikle hastalıkları önlemek, teşhis etmek, yönetmek veya izlemek için kullanılması AMAÇLANMAMIŞTIR. Özellikle, Elfie'nin tıbbi bir cihaz olması amaçlanmamıştır ve örneğin sağlık uzmanlarının teşhisini desteklemek için tıbbi bilgileri kaydetmek, belirli bir hastalık bağlamında kullanılmak veya hastaların bir tedaviye uymasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak için özel olarak bir sağlık hizmeti ortamında kullanılması amaçlanmamıştır. 

Elfie, kullanıcıların tıbbi bilgilerini tıbbi bir amaç için analiz etmediğinden, oluşturmadığından veya değiştirmediğinden, Elfie'nin sunduğu öneriler genel verilere dayanmaktadır. Girdiğiniz bilgiler karşılaştırılan genel verilerden farklı görünüyorsa, sağlık uzmanlarına danışma önerilerinin Uygulamada ortaya çıkabileceğini, ancak bu bilgilerin özel durumunuz için özel olarak özelleştirilmediğini lütfen unutmayın. Hizmetlerin içeriği tıbbi tavsiye niteliğinde değildir ve bir doktor veya sağlık uzmanı tarafından sunulan tıbbi tavsiyenin yerine geçmesi amaçlanmamıştır. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ilaçlarla ilgili yan etkiler yaşıyorsanız veya tıbbi tavsiye almak istiyorsanız, Elfie bunu yapmak için doğru platform olmadığından lütfen doktorunuzla veya sağlık yetkilileriyle iletişime geçin. 

Elfie, tıbbi ürünler (Elfie'nin sponsorlarının ürünleri dahil) hakkında bilgi veya reklam sağlamayı amaçlamamaktadır ve buradaki hiçbir şey, ikamet ettiğiniz ülkenin yasa ve yönetmelikleri tarafından izin verilmeyen herhangi bir tıbbi ürün, tıbbi cihaz veya başka bir sağlık ürünü için talep veya tanıtım olarak yorumlanmamalıdır. Elfie tarafından alınan herhangi bir fon, sponsorları tarafından ödenmemiştir ve Elfie tarafından Elfie'nin sponsorlarının ürünlerinin herhangi bir reklamı, satın alınması, reçetelenmesi veya tüketimi karşılığında alınmamıştır.

Süre ve Fesih

Hizmetlerimizi kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Hizmetlere erişiminizi tamamen veya kısmen, herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın askıya alma veya sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. Böyle bir durumda, fesih bizim kontrolümüz dışında olan veya bu tür bir ön bildirimin sağlanmasının mümkün veya uygulanabilir olmadığı bir durumdan kaynaklanmadığı sürece, size 30 günden az olmamak üzere önceden bildirimde bulunmak için makul ticari çabayı göstereceğiz.

Elfie jetonlarının fesih durumunda herhangi bir para veya parasal değer karşılığında kullanılamayacağını veya iade edilemeyeceğini kabul eder ve onaylarsınız. Bu, Şartların Elfie tarafından ihlal edilmesi nedeniyle feshedilmesi durumunda tazminat talep etme konusundaki yasal haklarınıza halel getirmez. 

Başvuru Ruhsatı

Bu Koşullara ve politikalarımıza (Hizmetlerle birlikte size sunulan politikalar dahil) tabi olmak kaydıyla, size Hizmetlerimize erişmeniz ve bunları kullanmanız için sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan ve geri alınabilir bir izin veriyoruz: (i) Önceden yazılı iznimiz olmadan Hizmetlerin herhangi bir bölümünü kopyalamayacak, dağıtmayacak veya değiştirmeyeceksiniz; (ii) İstenmeyen veya yetkisiz reklamlar, spam, zincir mektuplar vb. göndermeyeceksiniz: (iii) Yazılım virüsleri veya diğer zararlı bilgisayar kodları, dosyaları veya programları içeren herhangi bir İçerik iletmeyeceksiniz; (iv) Hizmetlere bağlı sunucuları veya ağları bozmayacaksınız; ve (v) Bu Koşullara uyacaksınız.

Hizmetlerimizi kullanmak size Hizmetlerimizdeki veya eriştiğiniz içerikteki (Kullanıcı İçeriğiniz dışında) herhangi bir fikri mülkiyet hakkının sahipliğini vermez, bu haklar bize ve ilgili lisans verenlerimize ait olacaktır.

Açık Kaynak Yazılım

Uygulamaya veya başka bir şekilde Hizmetlere dahil edilen veya dağıtılan belirli yazılım kodları, çeşitli "açık kaynaklı" veya "kamu kaynaklı" yazılım lisansları (topluca "AçıkKaynak Yazılımı") kapsamında üçüncü taraflarca lisanslanmış olabilir. Bu Koşullarda aksine bir hüküm bulunsa dahi, Açık Kaynak Yazılımı bu Koşullar kapsamında lisanslanmaz ve bunun yerine ilgili açık kaynak yazılım lisanslarının hüküm ve koşulları uyarınca ayrıca lisanslanır. Söz konusu açık kaynaklı yazılım lisans sözleşmelerinin hüküm ve koşullarına uymayı kabul etmektesiniz.

Elfie Hakları

Dünya çapındaki Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere Hizmetlere ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatler Elfie'nin ve ilgili lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Hizmetlere ilişkin olarak açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutarız.

Hesap Bilgileri

Hizmete erişmek için bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Kayıt sırasında Elfie'ye sağladığınız bilgilerin (aşağıda tanımlandığı gibi Bağlantılı Hesaplarınız aracılığıyla sağlanan bilgiler dahil) (topluca "Hesap Bilgileriniz") gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca, bu Hesap Bilgilerinin her zaman doğru ve güncel tutulmasını sağlayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Gizlilik ve Şifreler

Elfie, bilgilerinizin gizliliğine değer verir ve korur. Uygulamamızı ve Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili önemli bilgiler içerdiğinden lütfen Elfie'nin Gizlilik Bildirimini inceleyin.

Site ve Hizmetlerin bazı bölümleri korumalıdır ve erişim için bir kullanıcı kimlik kodu ("Kullanıcı Kimliği") ve şifre gerektirir. Uygulamanın bu bölümlerine yetkisiz erişim veya kullanım yasaktır. Üçüncü bir tarafın Kullanıcı Kimliğinizi veya şifrenizi ele geçirdiğini düşünüyorsanız veya herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanımın gerçekleşebileceğini veya gerçekleştiğini düşünüyorsanız, Elfie'yi derhal bilgilendireceğinizi kabul edersiniz. Elfie'yi [email protected] adresinden e-posta yoluyla bilgilendirin. Güvenliğiniz için, Elfie herhangi bir yetkisiz erişimin gerçekleşebileceğine veya gerçekleştiğine inanırsa, Elfie size önceden bildirimde bulunmaksızın hesap erişiminizi sonlandırabilir. Ayrıca, Elfie'nin Kullanıcı Kimliğiniz ve şifreniz kullanılarak alınan talimatlara göre hareket etme ve bu talimatları sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olarak kabul etme iznine sahip olduğunu kabul edersiniz.

Bağlantılı Hesaplar ve Sosyal Ağ Siteleri

Elfie, şimdi veya gelecekte, Elfie hesabınıza kaydolma ve giriş yapma süreçlerini basitleştirmek amacıyla Hizmetteki hesabınızı Google veya Facebook gibi üçüncü taraf hizmetlerdeki hesaplarınıza ("Bağlı Hesaplar") gönüllü olarak bağlamanıza izin verebilir. Hizmetteki hesabınızı bir Bağlı Hesaba bağlamayı seçerseniz, Elfie'ye adınızı ve soyadınızı, profil resminizi ve e-posta adresinizi saklama ve kullanma ve Bağlı Hesap ile kimliğinizi doğrulayarak Elfie hesabınıza giriş yapma yetkisi vermiş olursunuz.

Kullanıcı İçeriği ve Sunulan Fikirler

Hizmet, metin, fotoğraf, görsel-işitsel içerik ve diğer medya içerikleri ("Kullanıcı İçeriği") gibi içerikleri paylaşmanıza izin verebilir. Elfie'ye Kullanıcı İçeriği sağlayarak, Elfie'ye Kullanıcı İçeriğini Hizmet aracılığıyla kullanılabilir hale getirmek için kullanma lisansı vermiş olursunuz.

Kullanıcı İçeriğini yükleyerek, Elfie'ye Kullanıcı İçeriğinizi görüntüleme, gerçekleştirme ve dağıtma ve Elfie'nin Hizmeti işletmesini sağlamak için söz konusu Kullanıcı İçeriğini değiştirme (teknik amaçlarla) ve çoğaltma lisansı vermiş olursunuz. Bu hakların ve lisansların telifsiz, dünya çapında ve geri alınamaz olduğunu ve Elfie'nin söz konusu Kullanıcı İçeriğini Elfie hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili sözleşmeye dayalı ilişkilere sahip olduğu diğer kişilere yalnızca söz konusu hizmetleri sağlamak amacıyla sunma ve bu hakları devretme ve Elfie'nin yasal yükümlülüklerine uymak için böyle bir erişimin gerekli olduğunu belirlemesi halinde Kullanıcı İçeriğinize erişime izin verme veya üçüncü taraflara ifşa etme hakkını içerdiğini kabul edersiniz.

Hizmet (veya diğer ürünler veya hizmetler) ile ilgili herhangi bir fikir, öneri, belge ve/veya teklifi Uygulama veya başka bir kanal veya mekanizma (topluca "Katkılar") aracılığıyla Elfie'ye gönderdiğinizde, şunları kabul ve beyan edersiniz: (i) Katkılarınız gizli veya özel bilgiler içermez; (ii) Elfie, Katkılarla ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir gizlilik yükümlülüğü altında değildir; (iii) Elfie, bu Katkıları herhangi bir amaçla, herhangi bir şekilde kullanma veya ifşa etme (veya kullanmamayı veya ifşa etmemeyi seçme) hakkına sahip olacaktır; (iv) Elfie'nin halihazırda değerlendirilmekte veya geliştirilmekte olan Katkılara benzer bir şeyi olabilir; ve (vi) hiçbir koşulda Elfie'den herhangi bir hesap, tazminat veya geri ödeme alma hakkınız yoktur. Katkıları göndererek, Elfie'ye söz konusu Katkıyı dünya çapında kullanma, çoğaltma, yayınlama, kullanıma sunma, tercüme etme ve değiştirme (bu hakları üçüncü taraflara alt lisans verme hakkı dahil) için münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz. Bu hüküm ile hiçbir manevi hak devredilmemektedir.

Ayrıca, Kullanıcı İçeriğini ve Katkılarını veya bunlardan türetilmiş çalışmaları, alıntılar da dahil olmak üzere, Hizmetleri tanıtmak, pazarlamak ve duyurmak için, şu anda bilinen veya bundan sonra oluşturulacak tüm dillerde, formatlarda ve ortamlarda dünya çapında kullanabiliriz.

İzinsiz Kullanım

Hizmetlerimizi kötüye kullanmayın. Hizmeti veya herhangi bir yönünü veya özelliğini herhangi bir yasadışı amaç için veya başka bir tarafa zarar verebilecek, zarar verebilecek veya kötüleyebilecek herhangi bir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz. Bir önceki cümleyi sınırlamaksızın, şunları yapacağınızı kabul edersiniz: (i) bu Şartları ve Gizlilik Bildirimini gözden geçireceğinizi ve bunlara uyacağınızı; (ii) gizlilik yasaları, fikri mülkiyet yasaları, ihracat kontrol yasaları, vergi yasaları ve düzenleyici gereklilikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm yasalara uyacağınızı; (iii) bize doğru bilgi sağlayacağınızı ve gerektiğinde güncelleyeceğinizi; ve (iv) dürüst ve iyi niyetli davranacağınızı kabul edersiniz.

Hizmetleri kullanarak şunları yapmamayı kabul edersiniz: (i) gerçek bir kişi dışında herhangi biri için hesap oluşturmamayı (bir şirket, kuruluş, tüzel kişilik veya marka değilseniz ve bu şirketi, kuruluşu, tüzel kişiliği veya markayı temsil etmiyorsanız). (ii) şirketin herhangi bir çalışanına veya temsilcisine sözlü tacizde bulunmak, tehdit etmek, taciz etmek, korkutmak, karalamak, zorbalık yapmak, nefret söylemi kullanmak veya başka bir şekilde zarar vermek; (iii) başka birinin hesabını kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek veya sahte bir kimlik oluşturmak; (iv) bu Koşullarda izin verilen veya tarafımızdan açıkça izin verilen durumlar dışında, Hizmetlerde bulunan bilgileri çoğaltmak, lisanslamak, alt lisanslamak, yayınlamak, yayınlamak, iletmek, dağıtmak, gerçekleştirmek, sergilemek, satmak, yeniden markalamak veya başka bir şekilde aktarmak; (v) tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma, deşifre etme veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü sağlamak için kullanılan temel fikri mülkiyetin kaynak kodunu başka bir şekilde türetmeye çalışmak; (vi) Hizmetler üzerinde görüntülediğiniz veya Hizmetlerden elde ettiğiniz bilgileri, içeriği veya herhangi bir veriyi, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Hizmetlerle rekabet eden herhangi bir hizmeti sağlamak için kullanmak veya kopyalamak; (vii) Hizmetleri veya Hizmetlerin altında yatan teknolojiyi tamamen veya kısmen uyarlamak, değiştirmek veya bunlara dayalı türev çalışmalar oluşturmak; (viii) Hizmetlerdeki herhangi bir bilgiyi tamamen veya kısmen kiralamak, kiraya vermek, ödünç vermek, takas etmek, satmak/yeniden satmak; (ix) Hizmetler tarafından sağlanan iletişim sistemlerini herhangi bir ticari talep amacıyla kullanmak; (x) açık yazılı iznimiz olmadan Hizmetlerdeki herhangi bir hizmeti veya işlevi satmak, sponsor olmak veya başka bir şekilde para kazanmak; (xi) Hizmetlerde veya Hizmetlerde yer alan (bizim veya lisans verenlerimizin) telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmak; (xii) Hizmetlerde yer alan herhangi bir reklam biçimini kaldırmak, örtmek veya başka bir şekilde gizlemek; (xiii) Hizmetlerden elde edilen kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bilgiyi toplamak, hasat etmek, kullanmak, kopyalamak veya aktarmak (Kullanıcı İçeriğiniz hariç ve söz konusu bilgilerin sahibinin açıkça izin verdiği durumlar hariç); (xiv) diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların bilgilerini veya Kullanıcı İçeriklerini açık rızaları olmadan paylaşmak; (xv) tarafımızdan açıkça izin verilmediği sürece herhangi bir işletme adı, e-posta veya URL'de markamızı, logolarımızı veya ticari markalarımızı ihlal etmek veya kullanmak; (xvi) Hizmetlerimize veya Hizmetlerimizde yer alan herhangi bir web sayfasına veya başka bir hizmete erişmek, "kazımak", "taramak", "önbelleğe almak", "örümcek" veya belirli bir süre içinde sunucularımıza bir insanın geleneksel bir çevrimiçi web tarayıcısı kullanarak aynı süre içinde makul bir şekilde üretebileceğinden daha fazla istek mesajı gönderecek şekilde Hizmetlere erişmek için herhangi bir manuel veya otomatik sistem veya yazılım, cihaz, komut dosyası robotu, diğer araç veya süreç kullanmak veya başlatmak; (xvii) Hizmetlere erişmek, kişi eklemek veya indirmek, mesaj göndermek veya yönlendirmek veya Hizmetler aracılığıyla diğer benzer faaliyetleri gerçekleştirmek için botları veya diğer otomatik yöntemleri kullanmak; (xviii) herhangi bir rekabet amacıyla kullanılabilirliğini, performansını veya işlevselliğini izlemek amacıyla otomatik veya manuel araçlar veya süreçler yoluyla Hizmetlere erişmek; (xix) "çerçeveleme", "yansıtma" veya Uygulamanın görünümünü veya işlevini başka bir şekilde taklit etmek; (xx) tarafımızdan sağlanan arayüzler dışında herhangi bir yolla Hizmetlere erişmeye çalışmak veya gerçekten erişmek. Bu yasak, birden fazla hizmete erişimi bir araya getiren hizmet olarak yazılım platformları da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hizmetini kullanarak Hizmetlere erişmeyi veya erişmeye çalışmayı içerir; (xxi) diğer kullanıcılara veya personelimize istenmeyen iletişimler göndermek, Hizmetlere yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak veya Hizmetler aracılığıyla veya üzerinde bilgisayar virüsleri, Truva atları, solucanlar, saatli bombalar veya diğer zararlı veya zararlı yazılım programlarını iletmek veya etkinleştirmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak Hizmetlerin düzgün çalışmasına müdahale eden veya Hizmetlerin altyapısına makul olmayan bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunmak; ve/veya (xxii) Hizmetlere bağlı sunucular veya ağlar ya da temel yazılımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlere müdahale etmek veya Hizmetleri bozmak veya oynamak.

Donanım ve Yazılım Gereksinimleri: 

Size sunduğumuz elektronik iletileri almak, bunlara erişmek, görüntülemek, imzalamak ve saklamak için, internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarınız veya elektronik cihazınız ve aşağıdakilerden her birine sahip olmanız gerekir.

  • Internet Explorer 10.0 veya üzeri, Firefox 59 veya üzeri, Safari 10 veya üzeri, Chrome 54 veya üzeri tarayıcı desteği;
  • Açıklamaları monitörünüzde görüntüleyebilme, bunu internet tarayıcınızla yapabilirsiniz;
  • Bilgisayarınızın sabit diskinde veya diğer veri depolama biriminde yeterli elektronik depolama kapasitesi; ve
  • Bir İnternet servis sağlayıcısında geçerli bir e-posta hesabı.

iOS:

  • iOS sürümü 11.0 veya üstünü destekler. iPhone Cihazı 5S veya üstünü destekler.
  • iPad'leri desteklemiyoruz, ancak uygulamayı iPad mini 2 veya sonraki modellerde çalıştırabilirsiniz.
  • Uygulama, reçete gönderebilmek için çalışan bir mikrofon, ön ve arka kameralar gerektirir.

Android:

  • Android sürüm desteği 4.4 veya üstü, bu sürümü çalıştıran herhangi bir Android cihazda çalışabilir.
  • Uygulama internet bağlantısı, depolama, konum, kamera, mikrofon ve titreşim izinleri gerektirir.

Donanım veya yazılım gereksinimlerinde elektronik olarak iletilen iletimleri almanızı veya bunlara izin vermenizi etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda sizi bilgilendireceğiz.

Açıklama

Makul olarak gerekli olduğuna inandığımız her türlü bilgiye erişme, okuma, muhafaza etme ve açıklama hakkımızı saklı tutarız: (i) yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik, yasal süreç, mahkeme celbi veya resmi talebi karşılamak; (ii) olası ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere bu Şartları uygulamak; (iii) dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka bir şekilde ele almak; (iv) kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak; (v) kullanıcı destek taleplerine yanıt vermek veya (vi) bizim, kullanıcılarımızın veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak.

Üçüncü Taraflara Ait Bağlantılar, Web Siteleri ve Hizmetler

Hizmetler, bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine, reklamcılara, hizmetlere, özel tekliflere veya diğer etkinliklere veya faaliyetlere bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerine bağlı değiliz, onları onaylamıyoruz, bu web siteleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yok ve herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları için hiçbir sorumluluk ve/veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf sitesinin içeriğini sansürlemeyiz veya düzenleyemeyiz.

Hizmetlerimizden herhangi bir üçüncü tarafın web sitesine, hizmetine veya içeriğine erişirseniz, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız. Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Hizmetleri kullanarak, bizi (ve sahiplerimizi, çalışanlarımızı, acentelerimizi, bağlı kuruluşlarımızı ve/veya lisans verenlerimizi) herhangi bir üçüncü taraf web sitesi, bilgi, materyal, ürün veya hizmet kullanımınızdan kaynaklanan her türlü sorumluluktan açıkça muaf tutarsınız. Bu doğrultuda, Uygulamadan ne zaman ayrıldığınızın farkında olmanızı ve ziyaret ettiğiniz her web sitesinin hüküm ve koşulları ile gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Hizmet "olduğu gibi" sunulmaktadır. Aşağıda belirtilen sınırlamalara bakılmaksızın, pazar yeri politikamız kapsamındaki performansımız yalnızca pazar yeri politikamızın ve yürürlükteki yasaların hükümleri, koşulları, istisnaları ve sınırlamaları ile belirlenir. 

Tüketici iseniz ve AB veya Birleşik Krallık'ta bulunuyorsanız veya ikamet ediyorsanız ya da Hizmete AB veya Birleşik Krallık'tan erişiyorsanız, bunu yapmanın yasa dışı olacağı durumlarda size karşı sorumluluğumuzu hiçbir şekilde hariç tutmayız veya sınırlandırmayız. Elfie, size veya üçüncü bir tarafın öngörülemeyen ve üstesinden gelinemeyen bir olayına veya bir mücbir sebep olayına atfedilebilecek herhangi bir performans eksikliğinden sorumlu olmayacaktır. kişisel ve ticari olmayan kullanım için kullanıma sunulmuştur. Buna göre, özellikle kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybı dahil olmak üzere ticari kayıplar için size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.

Yürürlükteki yasanın emredici hükümleri uyarınca yasal tüketici korumasından yararlanan bir tüketici değilseniz, aşağıdaki paragraf sizin için geçerli olacaktır:

ŞUNLARI AÇIKÇA ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ: (a) HİZMETİ KULLANMANIZ VE HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİ SATIN ALMANIZ VE KULLANMANIZ SADECE SİZİN RİSKİNİZDEDİR. HİZMET "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ESASINA GÖRE SUNULMAKTADIR. ELFIE, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ GARANTİLER VE KOŞULLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULU AÇIKÇA REDDEDER. (b) ELFIE, (i) HİZMETİN TÜM GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI; (ii) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI; VEYA (iii) YAZILIM VEYA HİZMETTEKİ TÜM HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. (c) HİZMETİN KULLANIMI YOLUYLA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYAL KENDİ İNİSİYATİFİNİZ VE RİSKİNİZ ALTINDA OLUP, BİLGİSAYARINIZA VEYA DİĞER CİHAZLARINIZA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VEYA BU TÜR MATERYALLERİN İNDİRİLMESİ VEYA KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLUSUNUZ. (d) ELFIE'DEN VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA VEYA HİZMETTEN SİZİN TARAFINIZDAN ELDE EDİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, İŞBU ŞARTLARDA AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞ OLAN HERHANGİ BİR GARANTİYİ OLUŞTURMAZ. ELFIE'NİN, İŞTİRAKLERİNİN, BAĞLI KURULUŞLARININ VE LİSANS VERENLERİNİN, BİZİM VE ONLARIN İLGİLİ GÖREVLİLERİNİN, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN VE HALEFLERİNİN, KAR KAYBI, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ, KAPSAM VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR (ELFIE'YE BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ) DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ (i) HİZMETİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI; (ii) İLETİMLERİNİZE, KULLANICI İÇERİĞİNİZE VEYA VERİLERİNİZE İZİNSİZ ERİŞİM VEYA KAYIP, YOLSUZLUK VEYA DEĞİŞİKLİK; (iii) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HİZMET ÜZERİNDEKİ VEYA HİZMETİ KULLANAN VEYA HİZMETİN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HİZMET SAĞLAYAN BEYANLARI VEYA DAVRANIŞLARI; (iv) ELFIE'NİN HESAP BİLGİLERİNİZE İLİŞKİN EYLEMLERİ VEYA İHMALLERİ VE BUNLARDA YAPILAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK VEYA BU NEDENLE ALINAN BİLDİRİMLER; (v) HESAP BİLGİLERİNİZE İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞİFRE VEYA ERİŞİM HAKKININ GİZLİLİĞİNİ KORUMAKTAKİ BAŞARISIZLIĞINIZ; (vi) HİZMETİ KULLANAN VEYA HİZMETLE ENTEGRE OLAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN EYLEM VEYA İHMALLERİ; (vii) HESABINIZIN İŞBU ŞARTLARIN KOŞULLARINA UYGUN OLARAK FESHEDİLMESİ; VEYA (viii) HİZMETLE İLGİLİ DİĞER HERHANGİ BİR KONU. HER HALÜKARDA VE YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BÖLÜMÜN GENELLİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, TÜM ZARARLAR VE KAYIPLAR İÇİN SİZE KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞUMUZUN HİÇBİR KOŞULDA (A) 100 $ VEYA (B) BİZE VEYA İŞTİRAKLERİMİZE KARŞI BİR TALEPTE BULUNMADAN HEMEN ÖNCEKİ 6 AY İÇİNDE TARAFINIZDAN ÖDENEN MİKTARIN (VARSA) TOPLAMINI AŞMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. BU ŞARTLARDA YER ALAN HİÇBİR HÜKÜM (SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI HÜKÜMLERİ DAHİL), YASAL OLARAK HARİÇ TUTULAMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILAMAYACAK HERHANGİ BİR KOŞULU, GARANTİYİ, HAKKI VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ HARİÇ TUTMA VEYA SINIRLANDIRMA AMACI TAŞIMAMAKTADIR. BAZI YARGI BÖLGELERİ, BELİRLİ GARANTİLERİN VEYA KOŞULLARIN HARİÇ TUTULMASINA YA DA KASITLI EYLEMLER, İHMAL, SÖZLEŞMENİN İHLALİ VEYA ZIMNİ ŞARTLARIN İHLALİ YA DA ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN KAYNAKLANAN KAYIP VEYA HASARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU DOĞRULTUDA, YALNIZCA SİZİN YETKİ ALANINIZDA (VARSA) YASAL OLAN SORUMLULUK VE DİĞER SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR VE SORUMLULUĞUMUZ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SINIRLIDIR.

Yasal garantiler

Bu Koşullarda aksine bir hüküm bulunsa dahi, bir tüketiciyseniz ve mutat ikametgahınız AB'de veya Birleşik Krallık'taysa, tüketiciyi koruma yönetmelikleri kapsamında yasal uygunluk garantisinden yararlanabilirsiniz. Tüketici haklarınızı kullanmak için lütfen https://www.elfie.co/contact adresinden bizimle iletişime geçin veya [email protected].

Görevlendirme

Elfie, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yasal tüketici korumanızın azalmasına neden olmayacak ölçüde size basit bir bildirimde bulunarak, bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini bir yan kuruluşa, bağlı kuruluşa, halefine veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir şekilde devretme, temlik etme, alt lisans verme veya rehin verme hakkını saklı tutar. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi hiçbir şekilde devredemez, temlik edemez, alt lisans veremez veya rehin veremezsiniz.

Tazminat

Bizi, iştiraklerimizi ve bizim ve onların ilgili sahiplerini, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini ve/veya lisans verenlerini, aşağıdakilerden kaynaklanan her türlü iddia, zarar, yükümlülük, vergi, kayıp, yükümlülük, maliyet ve masraflara (avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: (i) Hizmetleri kullanımınız; (ii) Hizmetleri kullanımınızdan elde ettiğiniz ödüllerin mali değeri; (iii) bu Şartları ihlal etmeniz; (iv) herhangi bir telif hakkı, mülkiyet, tanıtım veya gizlilik hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz; hesabınız altında gerçekleştirilen tüm eylemler dahil. Bu savunma, zararsız tutma ve tazminat yükümlülüğü, bu Şartların ve Hizmetleri kullanımınızın sona ermesinden sonra da devam edecektir.

Elfie paraları

Elfie, Hizmetlerle olan etkileşimleriniz boyunca Elfie paraları sunar. Elfie jetonları, kendi kendini izleme planınızdaki görevlerin tamamlanmasına, makalelerin okunmasına ve arkadaşlarınızın Uygulamaya yönlendirilmesine bağlı olarak tahsis edilir.

Elfie jetonları satın alınamaz veya devredilemez ve nakit para karşılığında kullanılamaz veya herhangi bir şekilde yeniden satılamaz, takas edilemez veya nakit para iadesi için iade edilemez. Elfie jetonlarının fesih durumunda herhangi bir para veya parasal değer karşılığında kullanılamayacağını veya iade edilemeyeceğini kabul ve beyan edersiniz. Size verilen Elfie jetonlarının hiçbir parasal değeri olmadığını kabul edersiniz. Bunlar yalnızca Elfie Uygulaması içinde ödüller ve yardım bağışları için kullanılabilir. Elfie oyunlaştırma kurallarına göre, haber vermeksizin bakiyenizden Elfie jetonları verebileceğimizi ve geri alabileceğimizi kabul edersiniz.

Elfie, Hizmetler genelinde mevcut olan farklı ödül yapılarının, oyunlaştırmanın ve diğer özelliklerin etkinliğini değerlendirmek için testler veya deneyler yapma hakkını saklı tutar. Bu, belirli eylemler ve sunulan ödüller için verilen veya gereken Elfie jetonlarının türünü, sıklığını ve miktarını değiştirmeyi içerebilir.

Hayırseverlik bağışları

Elfie tarafından bir hayır kurumuna ve/veya diğer kâr amacı gütmeyen bir amaca veya kuruluşa yapılacak bir bağış için bir miktar Elfie jetonunu kullanma fırsatı zaman zaman Uygulama aracılığıyla size sunulabilir. Elfie jetonlarını böyle bir bağış için kullanmayı seçerseniz, bu Koşullara ek olarak söz konusu bağış için Uygulamada sunulan tüm geçerli koşullar geçerli olacaktır. Her bir bağış Elfie tarafından yapılacaktır.

Oyunlaştırma kuralları

Şanslı çekilişlerin kuralları Elfie uygulaması içindeki çekiliş detay sayfalarında belirtilmiştir.

Çarkıfelek kuralları şu şekildedir: Her hafta bir ücretsiz çevirme kazanmak için, bir kullanıcının hafta içinde kendi kendini izleme planındaki en az 3 görevi tamamlaması gerekir. Bir ücretsiz çevirme, kullanıcıya bir ödül, ekstra Elfie jetonları veya başka bir ücretsiz çevirme kazanma şansı verir.  

Ödül sponsorları

Ödüller, şanslı çekilişler ve şans çarklarında mevcut olan ödüller Apple, Google veya herhangi bir ilaç şirketi tarafından desteklenmemektedir.

Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu Şartlar ve Site ile Uygulamayı kullanımınız, kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın, her açıdan Singapur Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Uygulama veya bu Koşullarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, Singapur'daki yetkili bir mahkemenin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaktır. 

Bir tüketiciyseniz ve mutat ikametgahınız AB veya Birleşik Krallık'taysa, (i) ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarının zorunlu hükümleri uyarınca yasal tüketici korumasından yararlanırsınız ve (ii) ikamet ettiğiniz ülkenin mahkemeleri önünde tüketici koruma haklarınızı uygulamak için bir talepte bulunabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu, tüketiciler için buradan erişebileceğiniz çevrimiçi bir uyuşmazlık çözüm platformu sunmaktadır: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Genel

Bu Koşullarda kullanılan başlıklar ve alt başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla eklenmiştir ve bu Koşulların anlamını veya yorumunu etkilemeyecektir. Bu Koşullar, Gizlilik Bildirimi ve Hizmetlerde tarafımızdan yayınlanan diğer yasal bildirimlerle birlikte, Hizmetlerle ilgili aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturacaktır. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz sayılması halinde, söz konusu hükmün geçersizliği, bu Koşulların geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve bu hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Koşulların herhangi bir şartından feragat edilmesi, söz konusu şarttan veya başka bir şarttan daha fazla veya sürekli feragat edildiği anlamına gelmez ve taraflardan birinin bu Koşullar kapsamında herhangi bir hak veya hüküm ileri sürmemesi, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.