Hipertansiyon ile yaşayan insan sayısı iki katına çıkarak 1,28 milyara ulaştı

Hipertansiyonu olan yetişkinlerin sayısı son 30 yılda 650 milyondan 1,28 milyara yükselmiştir.

Tedavi edilmemiş hipertansiyonu olan 700 milyondan fazla insan

Dünya Sağlık Örgütü ve Imperial College London ortak basın açıklaması

Hipertansiyonla yaşayan insan sayısı 1990'dan bu yana iki kat artarak 1,28 milyara ulaştı

Imperial College London ve WHO tarafından yürütülen ve bugün The Lancet'te yayınlanan hipertansiyon prevalansı, tespiti, tedavisi ve kontrolündeki eğilimlerin ilk kapsamlı küresel analizine göre, hipertansiyonu olan 30-79 yaş arası yetişkinlerin sayısı son otuz yılda 650 milyondan 1,28 milyara yükselmiştir. Bu insanların neredeyse yarısı hipertansiyon hastası olduğunu bilmiyordu.

Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrek hastalıkları riskini önemli ölçüde artırır ve dünya genelinde ölüm ve hastalıkların en önemli nedenlerinden biridir. Evde veya bir sağlık merkezinde kan basıncı ölçülerek kolayca tespit edilebilir ve genellikle düşük maliyetli ilaçlarla etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Doktor ve araştırmacılardan oluşan küresel bir ağ tarafından yürütülen çalışma 1990-2019 dönemini kapsamaktadır. Küresel nüfusun %99'unu kapsayan 184 ülkede 30-79 yaş arası 100 milyondan fazla kişiden alınan kan basıncı ölçüm ve tedavi verilerinin kullanıldığı çalışma, bugüne kadar hipertansiyon alanındaki küresel eğilimlerin en kapsamlı incelemesi olmuştur.

Bu büyük miktardaki veriyi analiz eden araştırmacılar, 1990'dan 2019'a kadar dünyadaki genel hipertansiyon oranında çok az değişiklik olduğunu, ancak yükün zengin ülkelerden düşük ve orta gelirli ülkelere kaydığını tespit etti. Hipertansiyon oranı, şu anda tipik olarak en düşük oranlardan bazılarına sahip olan zengin ülkelerde azalmış, ancak birçok düşük veya orta gelirli ülkede artmıştır.

Sonuç olarak, 2019 yılında Kanada, Peru ve İsviçre dünyadaki en düşük hipertansiyon prevalansına sahip ülkeler arasında yer alırken, en yüksek oranlardan bazıları kadınlar için Dominik Cumhuriyeti, Jamaika ve Paraguay'da, erkekler için ise Macaristan, Paraguay ve Polonya'da görülmüştür. (Ülke dağılımları/sıralamaları için editörlere notlara bakınız).

Hipertansiyonu olan kişilerin yüzdesi 1990'dan bu yana çok az değişmiş olsa da, hipertansiyonu olan kişi sayısı iki katına çıkarak 1,28 milyara ulaşmıştır. Bunun başlıca nedeni nüfus artışı ve yaşlanmadır. 2019 yılında, hipertansiyonu olan bir milyardan fazla insan (dünyadaki tüm hipertansiyonu olan insanların %82'si) düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır.

Tanı ve tedavide önemli boşluklar

Hipertansiyonu teşhis etmek ve düşük maliyetli ilaçlarla tedavi etmek nispeten kolay olsa da, çalışma teşhis ve tedavide önemli eksiklikler olduğunu ortaya koymuştur. Hipertansiyonu olan yaklaşık 580 milyon kişi (kadınların %41'i ve erkeklerin %51'i) durumlarından habersizdir çünkü bu kişilere hiç teşhis konulmamıştır.  

Çalışma ayrıca hipertansiyonu olan kişilerin yarısından fazlasının (kadınların %53'ü ve erkeklerin %62'si) ya da toplam 720 milyon kişinin ihtiyaç duydukları tedaviyi almadıklarını göstermiştir. Hipertansiyonu olan her 4 kadından 1'inden ve her 5 erkekten 1'inden daha azında kan basıncı kontrol altındaydı, yani ilaçlar kan basıncını normal aralıklara getirmede etkiliydi.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve Imperial College London Halk Sağlığı Okulu'nda Küresel Çevre Sağlığı Profesörü olan Profesör Majid Ezzati şunları söyledi: "Teşhisi ve tedavisi kolay olan hipertansiyonu düşük maliyetli ilaçlarla tedavi etmeye başlamamızdan yaklaşık yarım asır sonra, dünyada yüksek tansiyonu olan bu kadar çok insanın hala ihtiyaç duydukları tedaviyi alamaması bir halk sağlığı başarısızlığıdır."

Kanada, İzlanda ve Kore Cumhuriyeti'ndeki erkek ve kadınların hipertansiyonlarını etkili bir şekilde tedavi etmek ve kontrol altına almak için ilaç alma olasılığı en yüksektir ve 2019'da hipertansiyonu olanların %70'inden fazlası tedavi görmektedir. Buna karşılık, Sahra altı Afrika, orta, güney ve güneydoğu Asya ve Pasifik ada ülkelerindeki kadın ve erkeklerin ilaç alma olasılığı en düşüktür. Bu bölgelerdeki bazı ülkelerde tedavi oranları kadınlar için %25'in, erkekler için ise %20'nin altında olup, bu durum tedavide büyük bir küresel eşitsizlik yaratmaktadır.

Cesaret verici bir şekilde, bazı orta gelirli ülkeler tedaviyi başarılı bir şekilde yaygınlaştırmıştır ve şu anda çoğu yüksek gelirli ülkeden daha iyi tedavi ve kontrol oranlarına ulaşmaktadır. Örneğin, Kosta Rika ve Kazakistan şu anda çoğu yüksek gelirli ülkeden daha yüksek tedavi oranlarına sahiptir.

Imperial College London Halk Sağlığı Okulu'nda araştırma görevlisi olan ve analizi yöneten Dr. Bin Zhou şunları söyledi: "1990'dan bu yana çoğu ülkede hipertansiyon tedavi ve kontrol oranları iyileşmiş olsa da, Sahra altı Afrika ve Pasifik Ada ülkelerinin çoğunda çok az değişiklik olmuştur. Uluslararası fon sağlayıcıların ve ulusal hükümetlerin bu büyük küresel sağlık riski için küresel tedavi eşitliğine öncelik vermeleri gerekmektedir."

Hipertansiyon tedavisi için yeni DSÖ kılavuzu

Yine bugün yayınlanan 'Yetişkinlerde hipertansiyonun farmakolojik tedavisine yönelik DSÖ Kılavuzu' da ülkelerin hipertansiyon yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olacak yeni tavsiyeler sunmaktadır.

Kılavuzun geliştirilmesine öncülük eden DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Bölümü'nden Dr. Taskeen Khan şunları söyledi: "Hipertansiyon tedavisine ilişkin yeni küresel kılavuz, 20 yıl sonra ilk kez, yetişkinlerde hipertansiyon için ilaçların başlatılmasına ilişkin en güncel ve ilgili kanıta dayalı kılavuzu sunmaktadır."

Öneriler, ilaç tedavisine başlamak için kan basıncı seviyesini, ne tür ilaç veya ilaç kombinasyonunun kullanılacağını, hedef kan basıncı seviyesini ve kan basıncı takip kontrollerinin ne sıklıkta yapılacağını kapsamaktadır. Ayrıca kılavuz, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının hipertansiyon tespiti ve yönetiminin iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceklerine ilişkin temel bilgiler sunmaktadır.

DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Departmanı Direktörü Dr. Bente Mikkelsen şunları ekledi: "Hipertansiyonu daha iyi yönetme ihtiyacı abartılamaz. Bu yeni kılavuzdaki tavsiyelere uyarak, tansiyon ilaçlarına erişimi arttırarak ve geliştirerek, diyabet ve önceden var olan kalp hastalığı gibi komorbiditeleri belirleyip tedavi ederek, daha sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik ederek ve tütün ürünlerini daha sıkı kontrol ederek, ülkeler hayat kurtarabilecek ve kamu sağlığı harcamalarını azaltabilecektir."

Kaynak Dünya Sağlık Örgütü (WHO)